ทำให้คิดแล้วก็ไป รักษาสิวผด

ทำให้คิดแล้วก็ไปจริงๆเลย  เราว่าหาเงินมากว่านี้ มันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้ง รักษาสิวผด เท่าที่รู้วันนี้ก็หาเงินออกมาเพื่อให้ได้เงินตามทีน้อง ๆ ว่าจะต้องการเงินไม่น่าจะออกมาเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าตัวเองไม่ต้องการมากกว่าเงิาที่ต้องการมากวก่านี้เลยนะคัรบ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>