ผมเองคิดว่าจะต้องมีทามงออกนะครับ สิวอุดตัน

หลาๆ  วันมานี้ผมคิดหลาย ๆอย่างนะครับ การคิดว่าต่าง ๆ ทำให้ผมเองได้เรียรุ็่วาจะต้องการแบไหน คือว่าเราไม่คิดว่าจะต้องการแบบนี้นะครับ ผมคิดว่าททางที่ออกมาเพือ ให้ได้ตามที่ต้องการมากว่านี้ไหมอิอิ เราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อทางนี้ได้ อิอิ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>