เป็นสิวผด พระาว่าแพ้ยามาครับ หาทางรักษาแบบนี้มานมากแล้วครับ ที่ผานมาก็ทางออกมเาพื่อให้ได้แบบนี้มาทั้งนี้ผมเองก็คิดว่าเราเองจะหาทางออกเพื่อให้ได้ทุก ๆ คนที่เป็นตามนี้เลย มันไม่มีทางเลย ผมเองก็บอกว่าหลาย ๆ คนแบบนี้ มันไม่คิดว่า สิวผด จะหายยากกแบบนี้  ไม่อยากจะไปไหนเลย ความคิดของผมเองก็คิดว่าแบบนี้ ทำให้เราเองได้มาคิดว่า สิวผด มันเกิดจากอะไร

แพ้ยาไหม ???

ต้องถามตัวเองต่อไป เมื่อเราเองก็ยัง ง ๆ สิวผด