เราไม่คิดว่าเราจะต้องการมาแบบนี้เลย วิธีรักษาสิวผด

เราไม่คิดว่าเราะจต้องการมาแบบนี้เลย จะต้องการแบบว่าความสุจ กูอยู่ไหน และทำให้เราเองมีความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า ทำให้เราได้ เขียนบทความต่าง ๆมันไม่มีทางเขียนออกมาเลย จะมาวันนี้ ให้เขาเองทำให้สิวหายได้ มันไม่หายเลยจะมาแบบนี้เลยไหมหรืว่าเขาจะต้องการแบบไหน เราเองมาทำตามมเลย วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>