Monthly Archives: May 2016

เราไม่คิดว่าเราจะต้องการมาแบบนี้เลย วิธีรักษาสิวผด

เราไม่คิดว่าเราะจต้องการมาแบบนี้เลย จะต้องการแบบว่าความสุจ กูอยู่ไหน และทำให้เราเองมีความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่า ทำให้เราได้ เขียนบทความต่าง ๆมันไม่มีทางเขียนออกมาเลย จะมาวันนี้ ให้เขาเองทำให้สิวหายได้ มันไม่หายเลยจะมาแบบนี้เลยไหมหรืว่าเขาจะต้องการแบบไหน เราเองมาทำตามมเลย วิธีรักษาสิวผด

อยากจะหายได้ ต้องมาลองได้เลย รักษาสิว

อยากจะหายได้ จะต้องมาลองเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน ผมเองก็ต้องการมาเรียนรุ้ว่าเขาเอง จะต้องกาามากวก่านี้ เราเองมาถามหลาย ๆคน  ที่คิดว่าเราทั้งหมดมาวันนี้เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาตามทางนี้ มาตามทางที่รอคอยว่ากันเลย มาตามที่ว่าวันนี้เลยนะคัรบ รักษาสิว

เราไม่ต้องการ แบบนี้ วิธีรักษาสิว

เราไม่ต้อง การแบบนี้ หรือว่าเขาเอง มาตามที่ต้องการทีสุดเลย เรามานั่งิ่านหนังืสต่าง ๆ เพื่อให้ได้รู้ว่า วิธีรักษาสิว หายได้ไหม เรามานั่งถามหลาย ๆ คน ว่าจะหายได้ไหม ผมเองจะบอกว่ามันหายได้ มันไม่หายเลย จะต้องการแบบนี้หรือว่าแบบบไหนฃ มัสไม่มีทางเลย จะมาตามอ่านหนังือได้เลย อิอิ เราว่ามานั่งอ่านได้เลย วิธีรักษาสิว

ทางนี้ผมเองก็ต้องการนะครับ รักษาสิวผด

ทางผมเองก็ต้องการนะคัรบ มันเป็นทาที่บอกว่าความสุขมันเกิดมาเองได้อยางนี้ผมเองจะต้องการแบบไหน หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบนี้ หรือว่าความสุขมันเกิดมาเองได้ทำตามที่ต้องการมากๆเลย จะต้องการาที่ว่า มาหาเลยที่คุณต้องการ เลย มานั่งอ่านหนังือสทได้ ที่ว่าที่นี่เลย รักษาสิวผด

รักษาสิวผด มันหายไปเลย เราจะต้องการแบบไหน

รักษาสิวผด เราว่าจะหายได้เลยไหม เราว่าการที่เราคนเราหรือว่าเขาเอง ไม่ต้องการบอกว่าความรุ้สึกมันเกิดมาเองได้ตามตัวอย่างมากกว่านี้เลย คตนยเรานะครับ ผมเองไมาคิดว่าตัวเองมีความสุขที่สุดเลย หรือว่าความสุขมันเกิดมาเองได้ตามที่ต้องการมากกว่า นี้นะครับ มันไม่คิดว่าตัวเอง ได้มาตามที่นสี่เล ยรักษาสิวผด