เธอคือ การ์ตูน เราจะมุ่งทำความดีให้เพื่อให้ทุกคนเห็น

Category Archives

Archive of posts published in the category: Uncategorized
Jun
1

สิวผด แพ้ยา

เป็นสิวผด พระาว่าแพ้ยามาครับ หาทางรักษาแบบนี้มานมากแล้วครับ ที่ผานมาก็ทางออกมเาพื่อให้ได้แบบนี้มาทั้งนี้ผมเองก็คิดว่าเราเองจะหาทางออกเพื่อให้ได้ทุก ๆ คนที่เป็นตามนี้เลย มันไม่มีทางเลย ผมเองก็บอกว่าหลาย ๆ คนแบบนี้ มันไม่คิดว่า สิวผด จะหายยากกแบบนี้  ไม่อยากจะไปไหนเลย ความคิดของผมเองก็คิดว่าแบบนี้ ทำให้เราเองได้มาคิดว่า สิวผด มันเกิดจากอะไร แพ้ยาไหม ??? ต้องถามตัวเองต่อไป เมื่อเราเองก็ยัง ง ๆ สิวผด edit